پرتال آموزش سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

مرکز آموزش سازمان

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-98-626
تفسیر Ct Scan و CXR
تفسیر سی تی اسکن
6 ساعت
از 98/09/26
تا 98/09/26
قابل پرداخت : 700,000
۱۸سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-625
ICU-OH
40 ساعت
از 98/10/01
تا 98/11/20
قابل پرداخت : 6,000,000
۱۹سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-620
مدیریت زخم و استومی
45 ساعت
از 98/10/04
تا 98/10/19
قابل پرداخت : 20,000,000
۳سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-637
شیمی درمانی
6 ساعت
از 98/10/04
تا 98/10/04
قابل پرداخت : 700,000
۲۷سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-633
کارگاه مدیریت زخم های ناشی از کانسر ، رادیوتراپی ، نشت داروها
10 ساعت
از 98/10/07
تا 98/10/07
قابل پرداخت : 3,000,000
۱۵سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-609
تفسیر نوار قلب پیشرفته
تفسیر نوار قلب
15 ساعت
از 98/10/09
تا 98/10/23
قابل پرداخت : 2,400,000
۲۱سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-638
کار عملی با دستگاه ونتیلاتور و دفیبریلاتور
ونتیلاتور
6 ساعت
از 98/10/10
تا 98/10/10
قابل پرداخت : 700,000
۲۹سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-634
ICU جنرال
60 ساعت
از 98/10/22
تا 98/12/11
قابل پرداخت : 8,500,000
۴۰سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-632
مدیریت تخصصی پرستاران
مدیریت تخصصی پرستاری
40 ساعت
از 98/10/26
تا 98/10/27
قابل پرداخت : 2,500,000
۳۶سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
B1-98-635
CCU
ccu
24 ساعت
از 98/10/29
تا 98/11/20
قابل پرداخت : 4,500,000
۳۶سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی) ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۲ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی