پرتال آموزش سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

مرکز آموزش سازمان

تماس با ما
سازمان نظام پرستاری ایران (ستاد مرکزی)
تلفن : ۸۸۹۰۶۹۷۳-۰۲۱
فاکس : تلفکس۰۲۱-۸۸۹۰۴۹۰۴
صندوق پستی : ۱۵۹۸۷۷۴۶۱۸
آدرس : تهران. خيابان استاد نجات الهي کوچه شهيد ارشد پلا۸ سازمان نظام پرستاري کشور -مرکز آموزش سازمان نظام پرستاري