پرتال آموزش سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

مرکز آموزش سازمان

تقویم آموزش

اخبار و اطلاعیه ها

فرم انصراف از دوره
کاربران محترم نسبت به پرداخت های خود تا 8 روز فرصت دارید. بدیهی است عدم پرداخت به وسیله نرم افزار حذف فراگیررا به همراه خواهد داشت.
تکمیل فرم ارزیابی دوره
تکمیل پرسشنامه ارزیابی مطلوبیت دوره آموزشی
دعوت به همکاری از اساتید
تکمیل فرم آمادگی همکاری جهت تدریس
احراز صلاحیت آموزشی
مشاهده سوابق آموزشی

آخرین عناوین کتابخانه

دستورالعمل راهنمای استفاده از پرتال آموزش برای فراگیران
سامانه یادگیری الکترونیکی