پرتال آموزش سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

مرکز آموزش سازمان

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مقدماتی CPR در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مقدماتی CPR
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : تخصصی پرستاران
سطح دوره : توانمندی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • 1-ارزیابی بیمارو کنترل صحنه
  • 2-آشنایی با ساختمانهای بدن (آناتومی)
  • 3-کمکهای اولیه در خونریزیها
  • 4-کمک های اولیه در شکستگی ها
  • 5-احیای قلبی - ریوی
  • 6-سوختگی و مسمومیت
  • 7-انسداد راههای هوایی و مانور هایملیخ

اهداف