پرتال آموزش سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

مرکز آموزش سازمان

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت پرستاری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت پرستاری
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تخصصی پرستاران
سطح دوره : توانمندی
مدت : 40 ساعت

سرفصل

اهداف

ارتقای دانش مدیران پرستاری در زمینه ی مدیریت و به مشارکت گذاشتن تجربیات در این حوزه