پرتال آموزش سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

مرکز آموزش سازمان

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اختلالات روانی تجزیه ای و تبدیلی (هیستری) با تشخیصهای افتراقی مغز و اعصاب در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اختلالات روانی تجزیه ای و تبدیلی (هیستری) با تشخیصهای افتراقی مغز و اعصاب
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تخصصی پرستاران
سطح دوره :
مدت : 5 ساعت

سرفصل

اهداف