پرتال آموزش سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

مرکز آموزش سازمان

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت اعتباربخشی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت اعتباربخشی
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تخصصی پرستاران
سطح دوره :

سرفصل

اهداف