پرتال آموزش سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

مرکز آموزش سازمان

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره همایش طب سنتی و فوریتهای پزشکی در پرستاری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره همایش طب سنتی و فوریتهای پزشکی در پرستاری
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : تخصصی پرستاران
سطح دوره : آشنایی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

اهداف

1-1-گسترش علوم طب سنتی 2-1- تکمیل فرایند پرستاری با ساختار مکمل طب سنتی در مناطق محروم 3-1-استفاده از پرستاری طب سنتی در مناطق محروم 4-1-بهره گیریاز پرستاری طب سنتی در شرایط بحرانی و عدم وجود تجهیزات 5-1-آشنایی با طب سنتی در قشر پیراپزشکی