پرتال آموزش سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

مرکز آموزش سازمان

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره CPRکارگاه پیشرفته در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره CPRکارگاه پیشرفته
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تخصصی پرستاران
سطح دوره : توانمندی
مدت : 20 ساعت

سرفصل

  • 1-دوره مقدماتی و آشنایی با آناتومی
  • 2-مدیریت راه هوایی- احیای قلبی ریوی
  • 3-شکستگی و آتل بندی و آسیبهای نخاعی
  • 4-اورژانس های سوختگی
  • 5-انواع خونریزی و شوک –پانسمان وآسیبهای بافت نرم
  • 6-اورژانسهای محیطی –غرق شدگی
  • 7-سوءمصرف مواد مخدر و مسمومیت با الکل
  • 8-تروماها
  • 9-انتقال
  • 10-تریاژ

اهداف