پرتال آموزش سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

مرکز آموزش سازمان

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مقدماتی CPR در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مقدماتی CPR
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : تخصصی پرستاران
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • 1-ارزیابی بیمارو کنترل صحنه 2-آشنایی با ساختمانهای بدن (آناتومی) 2 3-کمکهای اولیه در خونریزیها 3 4-کمک های اولیه در شکستگی ها 5-احیای قلبی - ریوی 6-سوختگی و مسمومیت 7-انسداد راههای هوایی ومانور هایملیخ

اهداف