پرتال آموزش سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

مرکز آموزش سازمان

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت عمومی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت عمومی
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : تخصصی پرستاران
سطح دوره : توانمندی
مدت : 40 ساعت

سرفصل

  • مدیریت استراتژیک (برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی
  • مدیریت منابع انسانی- رفتار سازمانی
  • تصمیم گیری سازمانی – یادگیری سازمانی (برنامه ریزی آموزشی)
  • مدیریت فرآیند – نگرش سیستمی -ارتباطات سازمانی
  • مدیریت کیفیت – سیستم های اعتباربخشی

اهداف

ارتقاء دانش و سطح نگرش فراگیران در حوزه مربوطه