پرتال آموزش سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

مرکز آموزش سازمان

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره پایش همودینامیک در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره پایش همودینامیک
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تخصصی پرستاران
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

اهداف