پرتال آموزش سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

مرکز آموزش سازمان

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره بهبود کیفیت در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره بهبود کیفیت
نوع دوره : بهبود مدیریت
ماهیت دوره : تخصصی پرستاران
سطح دوره : توانمندی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

اهداف